Proje Hakkında
Proje
Borusan olarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği ile sanayide kadın istihdamının arttırılmasını ve kadının güçlendirilmesini desteklemek üzere Annemin İşi Benim Geleceğim projesini hayata geçiriyoruz.

Bu kapsamda 10 ildeki 10 organize sanayi bölgesinde (OSB) Borusan Neşe Fabrikası adıyla, 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik kreş ve gündüz bakım evleri açıyoruz. Borusan Neşe Fabrikaları, çocuk bakımı nedeniyle çalışma imkanı bulamayan kadınların hayatını kolaylaştıracak.
Çıkış Noktası
Türkiye ekonomisinin daha güçlü bir yapıya kavuşmasında sanayi sektörünün hızlı gelişiminin önemli bir payı var. Sanayinin gelişimindeki en kritik konulardan biri kadın istihdamının düşük olması. Türkiye %24 seviyesindeki kadın istihdam oranı ile Avrupa ülkeleri arasında kadınların en az istihdam edildiği ülkelerden biri. Kadınların sanayii sektöründe istihdam edilme oranı ise %15,2.

Kadın istihdamı konusunda, toplum olarak daha atmamız gereken çok adım var. Dünya Ekonomik Forumu'nun, 2012 yılında hazırladığı Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, ekonomik yaşama katılımda cinsiyet eşitsizliği sıralamasında ülkemiz 135 ülke arasında 129'uncu sırada. TÜİK verilerine göre ise kadınların işgücüne katılım oranı son 20 yılda yüzde 34’ten yüzde 28’e düştü. Kadın istihdamını azaltan faktörlere baktığımızda çocuk bakımının en önemli nedenlerden biri olduğunu gözlemliyoruz.

İşgücüne katılmayan 100 kadından 61,2’si işgücüne katılmama nedeni olarak "ev kadını" olmalarını gösteriyor. Aynı araştırmaya göre ise, çocuklarına bakım hizmeti verilmesi durumunda çalışmak isteyecek kadınların oranı yüzde 80 olarak ortaya çıkıyor.

Kadınlar çalışma kararı alırken evde çocuklarının kimler tarafından bakılacağını göz önünde bulundurmak zorunda kalıyor. Çocuk bakımının kurumsallaşmasındaki yetersizlik ve uygun çocuk bakım tesislerinin eksikliği kadınların çalışma yaşamlarını doğrudan etkiliyor. Annemin İşi Benim Geleceğim kadınların istihdam edilmelerinin önündeki en büyük engellerden biri olan çocuk bakımı konusuna odaklanarak kadınlara iş gücüne katılımları için destek vermeyi amaçlıyor.
Amaç
Annemin İşi Benim Geleceğim sanayide daha fazla kadının iş yaşamına kazandırılarak kadının,ailenin ve ülke ekonomisinin güçlenmesine zemin hazırlıyor.
OSB’lerde 0-6 yaş grubu çocukların eğitim ve bakımı için kurulacak Borusan Neşe Fabrikaları ile;
  • Çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınlara imkan tanınması,
  • Kadının iş gücüne katılımının önündeki engellerin kaldırılması,
  • Sanayide kadın istihdamının artırılması,
  • Okul öncesi bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanamayan çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimini sağlayacak bir eğitim ortamı sağlanması
hedefleniyor.

Annemin İşi Benim Geleceğim ile kadınlara sağlanacak destekle özellikle Anadolu’daki iş dünyasında kadın istihdamı daha da artacak. Kadınlar gönül rahatlığıyla çalışırken, çocuklarına Borusan Neşe Fabrikaları’nda neşeli, güvenli ve sağlıklı bir eğitim ortamı sağlanacak.
Kapsam
2013 yılında hayata geçen Annemin İşi Benim Geleceğim projesi kapsamında ilk Borusan Neşe Fabrikası Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde açıldı.
Borusan Neşe Fabrikaları’nın ikincisi 2014 yılının Eylül ayında Afyonkarahisar’da hizmete girdi. 2016 yılında Balıkesir ve 2017 yılında ise Malatya kreşlerimiz faaliyete geçti.
Önümüzdeki dönemde yeni kreşlerin hayata geçmesiyle proje tamamlanacak.

Borusan Neşe Fabrikaları’nın mimari tasarımı Türkiye’nin dört bir yanından mimarların katılabileceği, jürisi akademisyen ve ünlü mimarlardan oluşan ulusal bir mimari proje yarışması ile belirlendi.

Annemin İşi Benim Geleceğim projesinin gerçekleştirileceği illerde, paneller, seminerler ve atölye çalışmaları ile kamuoyunda kadın istihdamının artırılması ve kadının ekonomik anlamda güçlendirilmesi konusunda duyarlılığın yaygınlaştırılmasına katkı sağlanacak.